Blog 1 -
 Dashboard Camera Auto  thumbnail

Dashboard Camera Auto

Published Jul 22, 23
3 min read

Gps Tracker En Locatie Bepaling Kopen - Spyplaza.nlAls een verzekeraar een AT- of TT- systeem vereist, dan bedoelt hij een systeem dat erop gericht is te verhinderen dat een reeds gestolen voertuig met de noorderzon verdwijnt. Dit is nuttig als de dief het voertuig heeft kunnen stelen, ondanks de eventuele aanwezigheid van een antidiefstalsysteem, door gebruik te maken van de autosleutels.

De benamingen AT en TT geven aan dat niet zomaar eender welk nadiefstalsysteem mag worden geïnstalleerd. camera de recul sans fil leclerc auto. Ze verwijzen naar systemen die INCERT-gecertificeerd zijn op basis van criteria die terug te vinden zijn in de technische specificaties met dezelfde benamingen (AT en TT). camera de recul sans fil leclerc auto. 'AT' (afgeleid van 'After Theft') duidt op een systeem dat de dief moet beletten om ongehinderd verder te rijden met het voertuig.Op geen enkel ogenblik wordt het voertuig met draaiende motor geïmmobiliseerd, zodat de veiligheid van de andere weggebruikers niet in het gedrang komt - camera de recul sans fil leclerc auto. Pas wanneer de motor gedurende 30 à 60 seconden is uitgeschakeld, kan het voertuig niet meer herstarten. Het nadiefstalsysteem wordt gekenmerkt door de letters AT en er bestaan 3 types gecertificeerde systemen, met name: a (camera de recul sans fil leclerc auto).AT voor bedrijfswagens, waarbij het voertuig niet meer kan starten nadat de motor volledig werd afgezet c (camera de recul sans fil leclerc auto). AT voor tweewielers, waarbij het voertuig niet meer kan starten nadat de motor volledig werd afgezet ‘TT' (afgeleid van 'Tracing & Tracking') duidt op een systeem dat voorzien is van de nodige communicatiemiddelen om een gestolen voertuig te lokaliseren en te volgen.

Dit heeft betrekking op de systemen TT2 of TT4 (camera de recul sans fil leclerc auto). Voor zowel het autonome als het geïntegreerde systeem kan een bijkomende functie worden voorzien die ervoor zorgt dat de motor onmogelijk kan worden gestart nadat deze gedurende minstens 30 seconden werd afgezet (zoals bij een AT-systeem). Voor de TT-systemen moeten de alarmcentrales die instaan voor de communicatie en de positiebepaling van het voertuig, beschikken over de vereiste wettelijke erkenningen inzake Tracking & Tracing. camera de recul sans fil leclerc auto.

Enkel de politiediensten mogen deze informatie ontvangen met het oog op een interventie - camera de recul sans fil leclerc auto. Ook een interventie van de alarmcentrale om het motortoerental van het voertuig te beperken, is alleen mogelijk op politiebevel. a - camera de recul sans fil leclerc auto. TT voor personenwagens, met een onderscheid tussen: TT0: systeem waarbij het alarm alleen kan worden geactiveerd door de eigenaar van het voertuig (geen automatisch alarm) en zonder verhindering van het herstarten van de motor TT1: systeem zonder bestuurdersherkenning en zonder verhindering van het herstarten van de motor TT2: systeem met bestuurdersherkenning maar zonder verhindering van het herstarten van de motor TT3: systeem zonder bestuurdersherkenning maar met verhindering van het herstarten van de motor TT4: systeem met bestuurdersherkenning en met verhindering van het herstarten van de motor b. camera de recul sans fil leclerc auto.

Latest Posts

Kinesist Tape

Published Jun 17, 24
6 min read

Thaise Massage Vilvoorde

Published Jun 16, 24
4 min read

Wat Is Een Thaise Massage

Published Jun 15, 24
2 min read