Blog 1 -
 Kinesist Blanden  thumbnail

Kinesist Blanden

Published Jun 14, 24
7 min read


Ze voelde zich onverminderd beroerd toen haar collega’s haar naar de lunchruimte hielpen (kinesist vosselaar). Haar hoofd gonsde en haar rechteroor suisde vreselijk. De aanval duurde ongeveer twee uur. Ze kon niet zitten en staan van de -duizeligheid, maar kon ook niet liggen van de misselijkheid en het braken. Ze kon zeker niet naar huis

Na twee uur stabiliseerde het zich enigszins en viel er niets meer te braken, alhoewel ze zich beslist nog ziek voelde. Ze wilde zo snel mogelijk naar huis en terwijl ze naar buiten werd begeleid, liepen ze de dokter tegen het lijf. Zo goed en zo kwaad als het ging werd ze naar huis gebracht door een van haar collega‘s.

Thuis ging ze in bed liggen en liet ze zich onderzoeken door de huisarts. Ze was erg moe, maar voelde zich iets beter. Het propgevoel in haar oor was ook niet meer zo erg - kinesist vosselaar. De huisarts sprak van vermoedelijke ziekte van Ménière en liet op het nachtkastje een verwijzing achter voor de kno-arts en een recept voor een medicijn

Mevrouw De Bruijn bevond zich in een moeilijke periode van haar leven. Haar vader was erg hulpbehoevend sinds hij alleen woonde na het overlijden van haar moeder tien jaar geleden (kinesist vosselaar). Hij belde haar vrijwel dagelijks op en deed dan een meer dan normaal beroep op haar, bovendien op een vervelende manierAlles kwam dus op haar neer. Haar echtgenoot werkte fulltime en toonde weinig begrip voor haar zuchten (kinesist vosselaar). De dochter van mevrouw De Bruijn lag in scheiding en had zo haar eigen problemen en mevrouw De Bruijn wilde het haar dochter niet nog moeilijker maken met deze problemen. Mevrouw De Bruijn had haar dochter dan ook aangeboden te helpen met oppassen op de kleine, waar de dochter van mevrouw De Bruijn dankbaar gebruik van maakte

Kinesist Relaxatietherapie

Het was een zeer angstige en bovendien gênante situatie geweest in de winkel, die ze zo snel mogelijk achter de rug wilde hebben door weer normaal te doen en aan het werk te gaan. kinesist vosselaar. Thuis kreeg ze echter opnieuw een aanval van duizeligheid met overgeven waarbij haar rechteroor doof leek met een hard gezoem erin

Zelfs de volgende dag voelde ze zich nog niet de oude. Het oorsuizen was nog duidelijk hoorbaar aanwezig. kinesist vosselaar. De week erna had ze een afspraak met de kno-arts. In die week overkwam het haar nog drie keer en mevrouw De Bruijn durfde zich bijna niet meer te bewegen, niet meer naar haar werk te gaan en niet meer aan het verkeer deel te nemen

Het verstopte gevoel in haar oor en het suizen gingen inmiddels niet meer weg. Mevrouw De Bruijn was bang, moe en prikkelbaar toen zij gehoortests onderging en aansluitend werd gezien door de kno-arts die de diagnose ziekte van Ménière bevestigde. kinesist vosselaar. Hij raadde haar aan zo min mogelijk stress te hebben nadat hij haar te verstaan had gegeven dat er eigenlijk niets tegen te doen was

Sindsdien is er een ruzie met haar zussen over de zorg voor vader bijgekomen en heeft zij nog steeds met grote regelmaat Ménière-aanvallen. Tinnitus en een licht gevoel in het hoofd zijn nu min of meer constant aanwezig en werken is nagenoeg onmogelijk geworden. De ziekte van Ménière is een ziekte van het oor waar geen medische behandeling voor bestaat.

Het resultaat is dat op het moment van de op-hoping sprake is van slechthorendheid in het zieke oor, draaiduizeligheid en tinnitus (kinesist vosselaar). Een aanval van Ménière is voor veel mensen stressvol of beangstigend (door het plotselinge karakter van een zeer ziek gevoel met braken). Omdat iedere aanval maar tijdelijk is, herstelt het gehoor na afloop (maar niet helemaal) en herstelt ook tinnitus (maar niet helemaal), mits daarmee ook de stress vermindert (de aanval kan traumatisch zijn!)

Kinesist Noordlaan Genk

Dit betekent dat iedere aanval van Ménière een gehoorbeschadiging achterlaat; hoe meer aanvallen hoe slechter het gehoor. Tinnitus is bij de ziekte van Ménière in eerste instantie vaak niet permanent, maar na verloop van meer aanvallen wel. De vloeistof waarin de op-hoping plaatsvindt, is een substantie die bestaat uit hormonen.

We hebben vijf zintuigen: gehoor, gezichtsvermogen, reuk, tast en smaak. Zintuigen geven een mens of dier de mogelijkheid een belangrijk gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen. kinesist vosselaar. Zij doen dat door informatie uit de omgeving aan de hersenen (het brein) door te geven. De hersenen verwerken en bewerken deze informatie

Het resultaat van de informatieverwerking door de hersenen is waarneming: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Het gehoor heeft daarnaast nog een andere belangrijke functie: ruimtelijk oriënteren door middel van lokaliseren. kinesist vosselaar. Dit wil zeggen dat het horen van geluid en de verwerking van dat geluid door de hersenen, antwoord geeft op de vragen ‘Wát is het dat ik hoor?’ en ‘Wáár bevindt zich dat om mij heen?’ (en: ‘Hoe snel komt het op me af?’ of ‘Verwijdert het zich van mij?’)Zintuigen in het algemeen vormen samen met gebeurtenissen uit het leven en het persoonlijke karakter, de achtergrond van ieders bestaan (zie figuur 1).Figuur 1 - kinesist vosselaar.Alhoewel bij een vermindering van het gehoor misschien een vermindering van hersenactiviteit wordt verwacht, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek juist het tegendeel: de hersenactiviteit neemt toe. Dit heeft te maken met een poging van het brein om de binnengekomen, maar onvolledige informatie toch tot iets betekenisvols te verwerken

Verandering van het gehoor door bijvoorbeeld slijtage, beschadiging of ziekte veroorzaakt dan ook een toename van de hersenactiviteit opdat waarneming en oriëntatie intact blijven. Daarnaast is het leven van de mens afhankelijk van wat hij aan toevallige omstandigheden meemaakt (Kinesist Deinze). Dit kan bestaan uit ingrijpende gebeurtenissen. kinesist vosselaar. In de psychologie wordt dit draaglast genoemd

Kinesist Okselaar

Voorbeelden hiervan zijn: ziekte van jezelf of een belangrijke andere, verhuizing, kinderen krijgen, mantelzorg, verlies van een dierbare, de lotto winnen of ontslagen worden. Het aanpassingsvermogen is een onderdeel van de persoonlijkheid. Dat wordt in de psychologie draagkracht genoemd. Draagkracht ontwikkelt zich door opvoeding en ervaring, maar heeft ook een erfelijke basis.

Met andere woorden: draaglast komt uit het leven zelf, draagkracht is het vermogen daarmee om te gaan (kinesist vosselaar). Als draagkracht en draaglast in evenwicht zijn (men spreekt dan van psychisch evenwicht) is er niet zo veel aan de hand. Er worden weloverwogen beslissingen genomen om op de een of andere manier te reageren

Maar de draaglast kan ook zo intens zijn (bijvoorbeeld het overlijden van een kind), of de draagkracht zo zwak, dat dit leidt tot psychische (over)spanning. kinesist vosselaar. Je zou kunnen zeggen dat de hersenen informatie (in dit geval geluiden) van buiten verwerken door een ‘roze bril’ in geval van een positieve psychologische toestand of door een ‘zwarte bril’ bij een negatieve psychologische toestand

Hersenactiviteit is dus zowel afhankelijk van de ernst van gehoorverlies als van de psychische gezondheid - kinesist vosselaar. In figuur 2 is schematisch aangegeven hoe enerzijds het gehoor en anderzijds het psychisch welbevinden een invloed heeft op de hersen-activiteit (sport-talent.be). Uiteraard is de (mate van) hersenactiviteit in de eerste plaats afhankelijk van de lichamelijke conditie en gezondheid van de hersenen zelf

Dit vormt de basis voor gedrag. Dat proces van informatieverwerking wordt mentaal functioneren genoemd. Figuur 2 (kinesist vosselaar). Wanneer het gehoor al of niet merkbaar is verminderd en in feite minder duidelijk is wát er wordt gehoord en wáár dat zich bevindt, is dat een vorm van bedreiging. Het gevaar bestaat immers dat een naderend geluid onjuist of niet tijdig wordt opgemerkt

Corpus Kinesist

Dat is een voorbeeld van hersenwerking die in de neurowetenschappen ‘plasticiteit’ wordt genoemd. Neuroplasticiteit is kort gezegd het algemeen vermogen van het brein om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden ten behoeve van zelfbehoud. Die compensatie is een normaal proces dat optreedt bij ieder mens (kinesist vosselaar). In dit geval is het nodig om meer aandachtsinspanning te kunnen leveren en om met behulp van het geheugen de betekenis van het onvolledige geluid te achterhalen

Door de aandacht meer te richten op de buitenwereld kan het verlies aan oriëntatie (waar?) worden opgevangen, en door aanvulling vanuit het geheugen kan het verlies aan betekenis (wat?) worden aangevuld of compleet gemaakt. kinesist vosselaar. Het geheugen is immers naast de externe geluidsbron, de enige andere bron van informatie, omdat het een weerspiegeling is van de (ervaren) werkelijkheid tot op dat moment

Latest Posts

Kinesist Blanden

Published Jun 21, 24
6 min read

Dokkeaw Thaise Massage

Published Jun 19, 24
8 min read

Thaise Erotische Massage

Published Jun 19, 24
2 min read